Wie zijn we?

Toen de chirolokalen van de jongens in feite onbewoonbaar waren geworden, staken sommige vaders en moeders de koppen bij elkaar en namen het initiatief om nieuwe lokalen te bouwen. In akkoord met de leden van het toenmalig kerkfabriek mochten ze deze lokalen bouwen op de gronden eigendom van het kerkfabriek. Zo was het eerste gedeelte van wat later Jogem zou worden gerealiseerd.

 

Op 25 januari 1973 brandden de KAJ lokalen af, gelegen naast de oude kapelanij. Na deze brand startte de hoogbouw aan Jogem, die in 1975 officieel werd opengesteld voor de chiromeisjes en andere jeugdverenigingen. Voordien waren de chiromeisjes thuis in het klooster bij de zusters.

 

De Pat (speelpleinwerking) is ontstaan eind jaren ’50 o.l.v. juffrouw Massonet en een aantal chiroleid(st)ers en was oorspronkelijk gevestigd in het patronaat, vanwaar ook de naam de Pat (de huidige New Gym). De Pat is rond 1975 naar de Jogem verhuisd en heeft sinds 2000 zijn activiteiten in Boekt.

Voor het beheer van de lokalen en het terrein van Jogem werd de vzw. Jeugdzorg opgericht. De beheerraad deelt ieder jaar een overzicht van haar rekeningen mee aan de kerkfabriek, zodat deze volledig op de hoogte is hoe het met de financiƫle toestand van Jogem gesteld is.

 

Door de toenmalige leden van de beheerraad, in samenspraak met de pastoor, werd het plan opgevat om het prachtig complex Jogem verder uit te bouwen. Naast jeugd ook volwassenen.
Ook was er een grote vraag van volwassen organisaties om hun activiteiten in Jogem te houden. Rond 1978 werd het plan opgevat om Jogem te herbouwen en aan te passen voor de noden van vandaag. Een nieuwe zaal werd gebouwd en aangepaste kleine vergaderlokalen, uitermate geschikt om te gebruiken voor de doelstellingen die vooropstonden. Deze werden op 3 juli 1993 in gebruik genomen.

 

Goddank kan de hele accommodatie ook polyvalent gebruikt worden, wat de leefbaarheid van het zo grote complex ten goede komt.