Wie zijn we?

Toen de Chirolokalen van de jongens in feite onbewoonbaar waren geworden, staken sommige vaders en moeders de koppen bij elkaar en namen het initiatief om nieuwe lokalen te bouwen. In akkoord met de leden van het toenmalig kerkfabriek mochten ze deze lokalen bouwen op de gronden eigendom van het kerkfabriek. Zo was het eerste gedeelte van wat later ‘Jogem’ zou worden gerealiseerd.

Op 25 januari 1973 brandden de KAJ lokalen af, gelegen naast de oude kapelanij. Na deze brand startte de hoogbouw aan Jogem, die in 1975 officieel werd opengesteld voor de Chiromeisjes en andere jeugdverenigingen. Voordien waren de Chiromeisjes thuis in het klooster bij de zusters.

Voor het beheer van de lokalen en het terrein van Jogem werd de vzw Jeugdzorg opgericht. Onder impuls van deze vzw werd de infrastructuur verder uitgebouwd met meerdere zalen en lokalen.

De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het beheer en uitbating van het jeugdcomplex Jogem waar te nemen. De parochiale jeugdverenigingen en andere gebruikers die gehuisvest zijn in Jogem bijstaan in hun materiële noden. Begeleiding en vorming van jongeren.
Te dien einde biedt de vereniging haar infrastructuur aan in een formule van ‘jeugdverblijf met zelfkook’ voor andere jeugd- en sportverenigingen of groepsbijeenkomsten in o.m. familieverband.

Zaalverhuur

zaalverhuur_rond_185x185

Kampverhuur

speelplein_rond_185x185

Fotogalerij

gallerij-small